"Nu har jag fyllt i Livsarkivet,
för min familjs skull"


"Jag vet inte varför man skjuter sånt här framför
sig. Men nu är det gjort! Skulle något hända mig
kommer Livsarkivet att vara till stor hjälp för
mina anhöriga.""Ett bra innehåll och lätt att svara på."

"Fantastisk möjlighet att kunna skriva ned
det man önskar på ett enkelt sätt."

"Tydligt och klart. Det känns tryggt att ha
det digitalt."
”Jag möter ofta anhöriga
som inte hittat ett enda
viktigt papper"


”Ett av de tyngsta arvet många lämnar efter

sig är rader av obesvarade frågor. Tänk om alla

kunde komma till skott och fylla i Livsarkivet”


Anna Axelsson
En av Sveriges 400 begravningsentreprenörer.

Frågor som kan få
sina svar i Livsarkivet


Hitta närmaste begravningsbyrå där du kan lämna in Livsarkivet >>